Raúl Martín Díaz

Diplomado en Enfermería.

Experto Universitario en Kinesiología Neuroholística.

Titulado Superior en Osteopatía.